روز جهانی قلب

د تلي اوومه د زړه نړیواله ورځ د تلې یا میزان اوومه نیټه چې د زیږدیز کال د سپتمبر د نهه ویشتمې سره سمون خوري هر کال په نړۍ کې د زړه د نړیوالې ورځې په پار لمانځل کیږي.  افغانستان اسلامی طبي ټولنې او الحیات روغتون هم په دغه مناسبت الحیات روغتون کې د زړه […]

Scroll to top