د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ کې د ایما وړیا طبی کمپ

په مومندرې ولسوالۍ کې د ایما له لورې طبي کمپ تر سره شو. په یاد وړیا طبي کمپ کې په سلګونو ناروغان تشخیص او درملنه یې تر سره شوه، په نوموړي کمپ کې چې د ډاکتر صیب لعل محمد شاه شینواري په مشرۍ د ايما د رضاکارو ورونو په مرسته تر سره شو د پنځوسو […]

کمپ تخصصی ایماى هرات در ولسوالی زنده جان! تیم تخصصی انجمن طبی اسلامی افغانستان – ايما AIMA – هرات، روز جمعه مورخ ۱۹\۷\۱۳۹۸ رهسپار ولسوالی زنده جان هرات شدند. در این کمپ که در مکتب فوشنج این ولسوالی برگزار گردید، تیم دکتوران و متخصصین ایما در ۹ بخش تخصصی، به تعداد ۷۲۷ مریض را تحت […]

کمپ تابستانی

کمپ تابستانی؛ تعهد و رسالت! داکتر صاحب احمد جان نعيم، مشاور وزير وزارت صحت عامه در جلسه افتتاحيه امروزی گفت: در اينجا يک تعداد نهاد های استند، که اونها کار های داوطلبانه ميکنند، مگر در مجموع اگر ادم ببيند، مسئله والنتريزم يا کار های رضاکار در افغانستان بسيار ضعيف است ، بخصوص وقتی که بياييم […]

Scroll to top