اسکریننگ چشم شاگردان مکاتب

تیم اسکریننگ چشم انجمن طبی اسلامی افغانستان – ايما AIMA – هرات، روز سه شنبه مورخ ۲ میزان سال ۱۳۹۸ با حضور در شعبه پنجم مکتب آینده سازان، به تعداد ۳۱۳ شاگرد صنوف آمادگی، اول و دوم را تست بینایی کردند که از میان ایشان ۱۶ شاگرد کم بینا تشخیص و به مراکز تخصصی جهت […]

بصارت برای همه

انجمن طبی اسلامی افغانستان – ايما AIMA – هرات، روز جمعه مورخ ۱۴ سنبله سال ۱۳۹۸ کمپ تخصصی خود را در قریه روج ولسوالی غوریان هرات برگزار کرد. در این کمپ که تعداد زیادی از متخصصین، دکتوران و محصلین طب اشتراک داشتند، به تعداد ۶۶۳ مریض از ۵ قریه ( روج، سبول، ده گرگون، ننگ […]

Scroll to top