کمپ تخصصی ایماى هرات در ولسوالی زنده جان!
تیم تخصصی انجمن طبی اسلامی افغانستان – ايما AIMA – هرات، روز جمعه مورخ ۱۹\۷\۱۳۹۸ رهسپار ولسوالی زنده جان هرات شدند. در این کمپ که در مکتب فوشنج این ولسوالی برگزار گردید، تیم دکتوران و متخصصین ایما در ۹ بخش تخصصی، به تعداد ۷۲۷ مریض را تحت معاینات تخصصی رایگان قرار دادند:
1- یورولوژی: ۳۶ مریض
2- جوف دهان و دندان: ۶۱ مریض
3- داخله اطفال : ۶۵ مریض
4- عقلی-عصبی : ۶۹ مریض
5- اورتوپیدی : ۱۲۰ مریض
6- داخله عمومی : ۱۲۶ مریض
7- و چشم ۲۱۱ مریض.
8- در این کمپ به تعداد ۱۸ طفل ختنه شده
9- و ۲۱ مریض نیز سونوگرافی شدند.
همچنان در بخش چشم جهت مطالعه و تلاوت قرآن کریم برای ۴۵ نفر عینک رایگان توزیع شده و ۱۰ مریض نابینا و کم بینای ناشی از کترکت جهت انجام عملیات رایگان (آب مروارید) به شهر هرات ارجاع داده شدند.
مریضان معاینه شده در این کمپ طی یک سیستم ثبت نام جدید که افراد باید از ارباب محل، وکیل گذر و یا خطیب یا امام مسجد خویش برگه تایید بی بضاعت بودن خویش را برای ثبت نام همراه می داشتند؛ در طول هفته قبل ثبت نام شده و در جمعه گذشته معاینات شان انجام شد. مریضان عملیاتی نیز برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه پیش رو، نوبت عملیات برایشان داده شد.
از خداوند متعال برای تمام دست اندرکاران این کمپ که بدون هیچ توقع مادی صرف جهت کمک به مردم بی بضاعت با اخلاص کامل در جهت حصول رضای الله متعال تلاش کردند، اجر بی حساب دنیوی و اخروی خواهانیم.
از تمام دکتوران و سایر پرسونل طبی که می خواهند انجمن طبی اسلامی افغانستان را در این برنامه مبارک که بصورت ماهانه برگزار می گردد، همراهی کنند خواهانیم تا با تماس با شماره 0799613023 تماس حاصل نمایند. همکاری می تواند در یک یا چندین کمپ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top