برنامه ارتقا مسلکی و تحلیف عضویت ایما در مزار شریف برگزار گردید

کنفرانس؛ چگونه متخصص طبی شويم؟
انجمن طبی اسلامی افغانستان ایمای بلخ
مورخ:پنجشنبه ١١میزان ١٣٩٨
کنفرانس تحت عنوان چگونه متخصص طبی شویم در سالون هوتل کینگ با اشتراک بیشتر از دوصد تن از محصلین ذکور و اناث فاکولته های طب معالجوی، فارمسی، لابراتوار، قابله گی، نرسینگ، اکسری و سایر بخش های طب موفقانه بر گزار گرديد.
برنامه با گرداننده گی محترم منیر احمد حقیار و با تلاوت محترم عبدالمجید محمدی اغاز گردید، ابتدا محترم حمیدالله نجیب استاد پوهنتون بلخ ومسؤل جمعیت اصلاح زون شمال افغانستان ضمن خیر مقدم وخوش امدید مهمانان مشارکین را به تخصص مسلکی تشویق وترغیب نمودند .
به تعقیب ان بسم الله قانت مسؤل ایمای زون شمال در رابطه به ارزش وجایگاه علم طب وطبابت گفت علم طب بعداز علم عقیده وخداشناسی بهترین، ازرشمندترین وبزرگترین علم دربین سایر علوم بوده وعلم طبابت هدیه گران بها برای صحت وسلامتی انسان هاست، پرسونل صحی هم در نزد خدا و هم در نزد انسا نها عزیز ومحترم میباشند، به همین ترتیب کلیپ معرفی وفعالیت های ایما در سالهای پسین به نمایش گذاشته شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
در ادامه محترم داکترسید خالد راشد متخصص جراحی قلب ورئیس انجمن طبی اسلامی افغانستان “ايما” به دورنما و اهداف عام وخاص ایما روشنی انداخت، ايشان خاطر نشان ساخت که فرصت های مناسب که ایمای افغانسان در بخش صحت برای نسل جوان بویژه به اهل طبابت فراهم ساخته استفاده نمایيد، محترم متخصص صاحب راشد در ادامه سخنرانیهایشان بحث چگونه متخصص طبی شویم را با فرصت ها چالشها بصورت علمی وتخنیکی تقدیم نمود، داشته های کنفرانس مورد دلچسپی واستقبال گرم مشارکین قرار گرفت در اخیرفورم عضویت و واجبات ایما رهنمایی گردیده به تعداد صد تن فورم عضویت را خانه پوری نموده حلف تعهد را بجا اوردند، و همچنان رئيس انجمن طبی اسلامی افغانستان با چند نشست جدا گانه به خاطر حل مشکلات وسوالات محصلین رهنمود های لازم ارایه نمودند . برنامه درفضای اخوت وصمیمت خاتمه یافت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top